KRIK og Misjonsalliansen inngår samarbeid

Kristen Idrettskontakt (KRIK) og Misjonsalliansen innleder nå et samarbeid om bistandsprosjekter i Kambodsja. Et partnerskap for framtiden, mener begge.

Kristen Idrettskontakt har siden begynnelsen av 80-tallet vært en anerkjent og attraktiv aktør i det det kristne organisasjonslandskapet. KRIK er og har vært et viktig bindeledd mellom kirke og idrettslag og har som mål å legge til rette for trygge, positive og inkluderende fellesskap for ungdom og unge voksne. KRIK har som visjon å skape idrettsglede, trosglede og livsglede både lokalt, nasjonalt, men også internasjonalt.

Siden 1993 har organisasjonen støttet flere idrettsprosjekter i ulike land i Øst-Afrika. Gjennom organisert idrettsarbeid, ledertrening og holdningsskapende arbeid har KRIK vært med på å bygge mennesker, samfunn og fellesskap i de landene de har vært engasjert i. Tusenvis av ungdommer har fått en tryggere hverdag og bedre framtidsutsikter takket være et inkluderende idrettsarbeid der deltakerne har blitt sett, møtt, bekreftet og utfordret.

Misjonsalliansen har siden 1901 vært en tydelig, diakonal misjonsorganisasjon som i dag er med og bekjemper fattigdom, fremmer rettferdighet og deler tro i ti land i Sør-Amerika, Asia og Afrika.

– Misjonsalliansen er stolte over det nye samarbeidet med Kristen Idrettskontakt, og vi anerkjenner den gode kompetansen organisasjonen har opparbeidet seg. I et komplekst bistandsarbeid, og med store forventninger i en mangfoldig og presset innsamlingssektor, må gode krefter søke sammen for å finne fram til de beste løsningene for et faglig vellykket prosjektsamarbeid, sier generalsekretær Andreas Andersen i Misjonsalliansen. Andersen tror vi vil se flere eksempler på slike samarbeid mellom organisasjoner i fremtiden og legger til: – Kanskje skal flere av oss som driver i denne bransjen i større grad samarbeide for å bygge opp et velegnet apparat og få enda bedre kvalitet og mer effekt ut av arbeidet.

KRIKs styre og ledelse er fornøyde med den nye modellen og mener den viderefører det internasjonale engasjementet på en god måte.

– Vi ser frem til å samarbeide med Misjonsalliansen. Det er en organisasjon med mye god fagkompetanse som passer oss godt. De jobber tverrkirkelig og er moderne og tilpasningsdyktige. Dette gleder vi oss til, sier konstituert generalsekretær Magnus Hvalvik.

Samarbeidet mellom de to organisasjonene vedrørende KRIKs internasjonale engasjement gjelder fra januar 2019.