Vårt arbeid i Liberia

Vann, utdanning og mikrofinans

I over 14 år herjet en blodig borgerkrig i Liberia, som har satt dype spor. Halvparten av befolkningen er under 25 år. Dagens foreldregenerasjon har gått glipp av skole og utdanning. Omtrent halvparten av befolkningen kan lese og skrive, og antall lærere og kvaliteten på lærerne er altfor dårlig. Vi har i mange år jobbet med skole og utdanning i Liberia. Skole skal fortsatt være et satsingsområde, men vi ser også behovet for å arbeide innen andre felter.  I 2017 ferdigstilte Misjonsalliansen to nye flotte skoler og begynte på rehabilitering av en skole. Godt over 1000 barn fikk dermed bedre læringsmuligheter. I tillegg bygde vi lærerboliger ved et annet stort skolesenter, noe som gjør rekrutteringen av utdannede lærere lettere.

Et annet stort satsingsområde er WASH (vann, sanitær og hygiene). 62% av befolkningen mangler tilgang på rent vann, og enda flere mangler tilgang på tilfredsstillende sanitærforhold. Både på skolene og i landsbyene mangler det toaletter og rent vann. Skogen blir brukt til toalett, og vannet i bekkene blir lett forurenset. Mangelen på rent vann og toalett fører til at vannbårne sykdommer sprer seg lett. Diaré og vannbårne sykdommer er hovedårsaken til at over 70 barn av 1000 levendefødte dør hvert år før de fyller fem år.  Til sammenligning dør færre enn tre av 1000 i Norge.

– Vi har slitt lenge fordi vi ikke har nok drikkevann. Vi må gå langt for å komme til en bekk som har mye vann, det er en gåtur på over to timer.

I 2016 fikk mer enn 12 000 mennesker tilgang på rent vann på grunn av Misjonsalliansens prosjekter, og omtrent like mange får rent vann i 2017. I tillegg læres befolkningen opp til å lage egne latriner, og de får undervisning og kunnskap om hygiene og vann. Enkle ting som å vaske hendene kan gi store utslag på helsa. Derfor jobber WASH med både tilgang på vann og kunnskap om hvordan man skal bruke det rene vannet. I en av landsbyene som fikk brønn og rent drikkevann døde to barn på grunn av dårlig vannkvalitet i løpet av én måned i begynnelsen av året. Gleden var derfor enorm da brønnen var et faktum og rent vann en realitet!

I 2014 herjet en ebolaepidemi Liberia som tok mange liv i løpet av få måneder. Ebola avslørte at helsevesenet i Liberia har mange store mangler. Liberia har ca. fire millioner innbyggere. Det finnes bare litt over 200 leger i hele landet, det er 29.100 færre leger enn i Norge. Misjonsalliansen utdanner ikke leger, men vi bygger helseklinikker og styrker lokal kunnskap om å forebygge sykdom og styrke helse.

Liberias statsbudsjett er på litt over fem milliarder kroner, dette tilsvarer NRKs lisensinntekt. Næringslivet er sterkt preget av gateselgere med små firmaer som er lite utviklet. Noen få utenlandske aktører har full kontroll på import og eksport. Tilgang på kapital et er viktig virkemiddel for å hjelpe fattige mennesker til å skape og utvikle sin egen arbeidsplass.

Mikrofinansbanken vår, Diaconia MDI, gir mennesker små lån som kan utvikle forretningen videre. Banken har nå 40 ansatte og låner ut penger til over 1300 kunder. Gjennom banken får de også kurs i hvordan bedriften kan utvikles og vokse.

Prosjekter 2019

Skole og utdanning

I Liberia går under halvparten av barna på skolen, og under halvparten av de som går på skolen fullfører. Mange jenter faller ut av skolen på grunn av tidlig graviditet. Den offentlige skolen er lite utviklet, og ofte jobber lærerne uten å få lønnen de har krav på. Derfor ønsker vi å utvikle den offentlige skolen.

Mål:

 • Rehabilitere skoler
 • Gi lærebøker, utstyr til laboratorier og bibliotek
 • Bygge lærerboliger

Helse og ernæring

Mange unge jenter må reise langt når de skal føde. En time bak på en motorsykkel på humpete veier kan være farlig for både mor og barn. I landsbyene er toalett fraværende og hygienen dårlig. God helse er viktig, derfor lærer vi menneskene å bygge latriner.

Mål:

 • Ferdigstille to helsesenter
 • Gi helserelatert opplæring til fagpersoner og innbyggere
 • Bygge latriner og fasiliteter for håndvask på skoler
 • Opprette og drive helseklubber på skoler

Vann

I Liberia lever mange millioner mennesker uten tilgang på rent vann. Derfor vil vi bygge nye brønner i tillegg til å rehabilitere gamle og ødelagte. I løpet av dagen går mye av tiden med til å hente vann. Dette gjør at barna går glipp av skolegang.

Mål:

 • Bygge og rehabilitere brønner
 • Gi opplæring i vedlikehold av brønnene
 • Gi hygieneopplæring på skoler og i landsbyer

Mikrofinans

I mars 2015 ga mikrofinansbanken Diaconia MDI ut de første lånene til sine mikrofinanskunder. Over 1300 mennesker har nå fått lån og kurs i hvordan bedriften kan utvikles. En ny filial ble åpnet i 2016.  Mikrofinans gir lån til mennesker som ikke hadde fått lån i vanlige banker. Et lån kan være et steg ut av fattigdommen.

Mål:

 • Gi lån til nye mennesker
 • Åpne ny filial
 • Følge opp lånekunder slik at tap unngås

Seksuell og kjønnsbasert vold

En krigsstrategi som ble brukt under borgerkrigen var seksualisert vold. I dag er fortsatt seksuell og kjønnsbasert vold et stort problem i Liberia. Å beskytte barn og voksne er et nedprioritert område i landet.

Misjonsalliansen samarbeider med kirker, moskeer og lokalsamfunn for å sette disse store problemene på dagsordenen.

Mål:

 • Trene pastorer og lokalpersoner til å sette fokus på problemene og følge opp saker