MisjonsUKA 2019

Velkommen

– til MisjonsUKA i Oslo bispedømme 27. januar til 3. februar 2019. MisjonsUKA i Oslo bispedømme arrangeres av Oslo biskop, Oslo bispedømme, Misjonsalliansen og SMMO.

Verdig liv

Tema for MisjonsUKA 2019 er VERDIG LIV. Alle mennesker har rett til et godt og verdig liv – uansett om du er rik eller fattig, bor i Oslo eller i Sierra Leone. Behovet for verdighet forener oss, og Kirkens oppdrag handler dypest sett om å være med på Guds gjenopprettelse av det gode liv. Hvordan møter vi mennesker som opplever urettferdighet og fattigdom? Kan mennesker oppleve et verdig liv i en verden med vold og undertrykkelse? I MisjonsUKA vil vi ikke bare rette oppmerksomheten mot fattigdom og urettferdighet, men like mye mot menneskers manglende innflytelse over eget liv. Kan vi bidra til at sårbare mennesker selv sitter i førersetet og kjenner at de har makt og kontroll i eget liv?

Program

Søndag 27. januar
19.00
Kick-off m/Garnesskonsert i Trefoldighetskirken, Oslo sentrum
Åpningsgudstjeneste. Medvirkende: Prest Marta Axner Ims
Medliturg Yohannes M. Shanka
Preken ved Sverre Vik fra Misjonsalliansen
Garness har 45 min konsert
Kirkekaffe

Onsdag 30. januar
09.00–11.00

«Misjon og religionsdialog i et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn».
Fagdag i Grorud menighetshus
Åpning: Prost Øyvind Stabrun: «Temaets relevans for Groruddalen»
Innlegg ved Knut Hallen, daglig leder i Samarbeid menighet og misjon
«Endringer i misjonsforståelse og Arusha kall»
Biskop John K. Yambasu: «Misjon og religion i et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn»
Innlegg ved Yohannes M. Shanka, misjonsrådgiver i OBD: «Utfordringer og ressurser»
Oppsummering: Prost Øyvind Stabrun

11.15–12.00 Misjonsbasar på MF (Menighetsfakultetet), Majorstua

12.15–14.00 «To be an African Church in a Global Context, a voice from the margins or the powers?». Åpen forelesning på MF, Majorstua, med biskop John K. Yambasu fra Metodistkirken i Sierra Leone. Ordstyrer: Prof. Roar Fotland

Torsdag 31. januar
08.30–10.00 «Partnerskap for et verdig liv – bare fine ord?»
Frokostseminar på Kafé PUST, Majorstua
Samtale om eierskap, likeverd og samarbeid i bistand og utvikling.
Panelet består av: Biskop Yambasu, Hjalmar Bø, generalsekretær i Digni, Ida-Eline Engh, seniorrådgiver i Norad, Ingrid Schärer Østhus, misjonær og bistandsrådgiver for Pinsemisjonen i DR Kongo. Ordstyrer: Trine Grønborg Christensen, Misjonsalliansen

09.30–15.30 Fagdag på IKO – Collettsgate 43, St. Hanshaugen
«Hvordan kan unge mennesker delta i kirkens arbeid med å dele tro, bekjempe fattigdom og fremme rettferdighet?»
Målgruppe: For alle som arbeider med trosopplæring overfor barn og unge i menighet eller organisasjon. Kateketer, diakoner, prester, menighetspedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, frivillige.
Bidragsytere: Biskop John K. Yambasu, metodistbiskop fra Sierra Leone, Yohannes M. Shanka, misjonsrådgiver i OBD, Eldbjørg Leinebø Ekre, rådgiver i trosopplæring og undervisning ved IKO, Sverre Vik, nettverk- og menighetsansvarlig i Misjonsalliansen.
Påmelding til fagdag her!

19.00–21.00 «Verdig liv i en verden som er preget av vold, urettferdighet og fattigdom» – en samtale mellom biskoper
Samtale på Litteraturhuset
Ordstyrer: Kåre Eriksen seniorrådgiver i Digni.
Samtalen foregår mellom biskop Kari Veiteberg og biskop John K. Yambasu

Søndag 3. februar
11.00 Gudstjeneste i Nordstrand kirke
Ungdomsgudstjeneste med dåp og nattverd
Sokneprest Anne Grete Listrøm
Medliturg Yohannes M. Shanka
Preken ved biskop John K. Yambasu, Metodistkirken, Sierra Leone
Samtale under kirkekaffe etter gudstjenesten