Ønsker din bedrift å gjøre verden til et bedre sted?

Da skal du ta kontakt med oss, enten om dere ønsker å bidra på et langsiktig prosjekt, eller om du ønsker å gi en julegave med mening til dine ansatte!

Microfinance

– drives gjennom Alliance Microfinance, som et non-profit aksjeselskap eid av Misjonsalliansen. Målet er å bidra til bedre livsvilkårene for fattige og undertrykte mennesker i utviklingsland. Med en selvhjelpsstrategi gir vi folk tilgang til kapital- og næringslivskunnskap, så de kan komme seg ut av fattigdom. Hjelp til selvhjelp, rett og slett.

Din bedrift

– er alltid velkommen til et samarbeid med oss. Microfinance er et produkt vi tilbyr alle bedrifter, uansett behov, drømmer og ønsker. Vi tilbyr en samarbeidsavtale som er skreddersydd etter hvert ønske. Felles for dem alle er at bidragene går til spesielt utvalgte prosjekter, slik at samarbeidet får en rød tråd til akkurat din næring. Når du er Microfinance Parter – viser du at din bedrift tar samfunnsansvar, og denne positive eksponeringer skal vi selvfølgelig hjelpe deg med.

Microfinance har til hensikt å hjelpe fattige mennesker med økonomisk trygghet – gjennom å gi dem lån, sparing og forsikring. På denne måten kan de skape egne bedrifter, som generer mer inntekt.

Misjonsalliansen fokuserer på tilbakemeldinger rundt progresjon på arbeidet, så din bedrift blir oppdatert på resultater. Bli med og gjør verden til et bedre sted! Sammen skaper vi varig endring for dem som trenger det mest.

Kjetil Abrahamsen

Er du nysgjerrig på hvordan et næringslivssamarbeid med Misjonsalliansen kan se ut?
Kontakt Kjetil Abrahamsen kjetil.abrahamsen@amas.as (Mob +47 90 18 22 27).

Vi er stolte av vår nye Microfinance Partner

Norganic – Norges ledende økologiske grossist
– har inngått en avtale med vårt mikrofinansarbeid.
Dette samarbeidet er med på å bekjempe fattigdom, som vil gi varig endring for mange mennesker gjennom grunnleggende finansielle tjenester som – lån, sparing og forsikring. Det vil si at fattige vil få muligheter de ellers ikke ville hatt. Nå kan flere få økonomisk trygghet ved å starte egne bedrifter, samt øke levestandarden sin med økte inntekter.

Avtalen er med på å nå 4 av FNs 17 bærekraftsmål, som vi skal nå innen 2030.

Norganic-logo