Nå etablerer vi oss i Nepal

Misjonsalliansen arbeider der behovene er størst

Nepal er et av verdens fattigste og minst utviklede land. Landet oppe i Himalaya er blant verdens mest klimasårbare land og preges av gjentakende naturkatastrofer. Nærmere fem millioner mennesker lever på under 16 kroner dagen, og store deler av befolkningen lider fortsatt etter de store jordskjelvene i 2015.

Behovene i landet er store, og Misjonsalliansen ser at vi kan være med og gjøre en forskjell. Misjonsalliansen vil i løpet av de to første oppstartsårene bruke totalt tre millioner kroner, inkludert to millioner offentlige bistandskroner via paraplyorganisasjonen Digni. Skal vi klare dette forutsetter det at Misjonsalliansen samler inn i overkant av én million kroner i egenandel. Vi trenger derfor din hjelp. Hver krone du gir kan bli til tre kroner i Misjonsalliansens arbeid i Nepal.

Ditt bidrag kan derfor få virkelig stor innvirkning, og kan være med og forvandle en rekke menneskers liv i Nepal. Under kan du lese om blant annet 14 år gamle Sher, som ble født med klumpfot på begge beina. Håper du vil være med å støtte oppstarten i Nepal!