Sammen gir vi livet en sjanse

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i ni land i Sør-Amerika, Asia og Afrika: Bolivia, Brasil, Ecuador,  Kambodsja, Kina, Filippinene, Vietnam, Liberia og Sierra Leone. Satsingsområdene er kirkearbeid, mikrofinans og lokalsamfunnsutvikling – og arbeidet innbefatter utdanning, helse og hiv/aids, vann, fotball og arbeid blant funksjonshemmede.

Misjonsalliansen vil jobbe tett med mennesker i prosjektene. Det er de som definerer behovene, og det er de som både planlegger og gjennomfører prosjektene. Misjonsalliansen bidrar med faglig og finansiell støtte – og samarbeider med lokale myndigheter og organisasjoner – for å utruste målgruppen til drive arbeidet selv. På den måten skapes det eierforhold, ansvarsfølelse og langsiktig bærekraft i prosjektene.

Arbeidet drives med støtte fra mer enn 20.000 givere og støttespillere i Norge. Dessuten får vi støtte fra den norske stat gjennom NORAD. Totalbudsjettet er på 118,5 millioner kroner (2017). Misjonsalliansen legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, slik at størst mulig del av pengene skal overføres direkte til prosjektene.

Misjonsalliansens arbeid i Norge baseres på enkeltmenneskers og gruppers frivillige initiativ og engasjement. Organisasjonens løse struktur er valgt utfra en målsetning om fleksibilitet, frihet og et mangfoldig engasjement. Ungdom er en prioritert målgruppe.