Om Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en tverrkirkelig diakonal misjonsorganisasjon.

I snart 120 år har Misjonsalliansen bekjempet fattigdom, fremmet rettferdighet og delt tro. Vi jobber i Asia, Sør-Amerika og Afrika med samfunnsutvikling, arbeid og inntekt og mobilisering for rettferdighet.

Misjonsalliansens arbeid i Norge baseres på enkeltmenneskers og gruppers frivillige initiativ og engasjement. Organisasjonens løse struktur er valgt utfra en målsetning om fleksibilitet, frihet og et mangfoldig engasjement. Arbeidet drives gaver fra støttespillere i Norge, og vi mottar støtte fra den norske stat gjennom Digni/Norad. Misjonsalliansen legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, slik at størst mulig del av pengene skal overføres direkte til prosjektene.

Dokumenter til Misjonsalliansens Landsråd, 6.juni.

Nøkkeltall for 2018

402

kirker Misjonsalliansen samarbeider med

139 205

bankkunder i våre mikrofinans institusjoner

28 898

familier har fått tilgang på rent vann i 2019

8887

Medlemmer i spare og lånegrupper i 2019

Samarbeidspartnere

Logo: Integral
Logo: Norges Innsamlingsråd
Logo: SMM
Logo: Digni
Logo: Miljøfyrtårn
Logo: Innsamlingskontrollen