Sammen gir vi livet en sjanse

Misjonsalliansen driver diakonale utviklingsprosjekter i ni land i Sør-Amerika, Asia og Afrika: Bolivia, Brasil, Ecuador, Kambodsja, Kina, Filippinene, Vietnam, Liberia og Sierra Leone. Satsingsområdene er lokalsamfunnsutvikling, mikrofinans og kirkearbeid – hvor arbeidet innbefatter helse, hiv/aids, vann, men også utdanning og klima – samt fotball og arbeid blant funksjonshemmede.

Vi jobber tett med de rammede menneskene i hvert prosjekt. Det er de som definerer behovene, og det er de som både planlegger og gjennomfører prosjektene. Misjonsalliansen bidrar med faglig og finansiell støtte, og samarbeider med lokale myndigheter og organisasjoner for å utruste målgruppen til drive arbeidet selv. På den måten skapes det eierforhold, ansvarsfølelse og langsiktig bærekraft i prosjektene. Her ser du prosjektene for 2018

Her ser du en oversikt over tallene for 2017:

Arbeidet drives med støtte fra mer enn 20.000 givere og støttespillere i Norge. Dessuten får vi støtte fra den norske stat gjennom NORAD. Totalbudsjettet er på 118,5 millioner kroner (2017). Misjonsalliansen legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, slik at størst mulig del av pengene skal overføres direkte til prosjektene.
Her kan du se hele konsernregnskapet for 2017, samt årsmeldingen.

Misjonsalliansens arbeid i Norge baseres på enkeltmenneskers og gruppers frivillige initiativ og engasjement. Organisasjonens løse struktur er valgt utfra en målsetning om fleksibilitet, frihet og et mangfoldig engasjement. Ungdom er en prioritert målgruppe.
Se hele utlandsstrategien vår her.

Viste du at Misjonsalliansen også leier ut leiligheter