Bekjempet fattigdom og fremmet rettferdighet siden 1901

Misjonsalliansen har bekjempet fattigdom og fremmet rettferdighet i over 100 år – gjennom å være nær, dyktig og modig. De diakonale utviklingsprosjektene finner sted i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Landene vi jobber i er Bolivia, Brasil, Ecuador, Kambodsja, Kina, Filippinene, Vietnam, Liberia og Sierra Leone.

Vi jobber for blant annet bedre- utdanning og helsetjenester, bygger brønner for å gi mennesker rent vann, miljø og klimarettferdighet, samt tilgang til mikrolån – så folk kan jobbe seg ut av fattigdom. I tillegg arbeider vi for et levende kirkeliv.

Det jobbes tett med de rammede menneskene i hvert prosjekt. De rammede definerer selv behovene, og det er de som både planlegger og gjennomfører prosjektene. Misjonsalliansen bidrar med faglig og finansiell støtte, og i tillegg samarbeider vi med lokale myndigheter og organisasjoner for å utruste de utsatte til drive arbeidet selv på sikt. På denne måten skapes det eierforhold og ansvarsfølelse, slik at utviklingsprosjektene lever lenge og gagner mange sårbare mennesker. Her ser du prosjektene for 2019.

Her ser du en oversikt over tallene for 2017:

Misjonsalliansens arbeid i Norge baseres på enkeltmenneskers og gruppers frivillige initiativ og engasjement. Organisasjonens løse struktur er valgt utfra en målsetning om fleksibilitet, frihet og et mangfoldig engasjement. Ungdom er en prioritert målgruppe.
Se hele utlandsstrategien vår her.

Arbeidet drives med støtte fra mer enn 20.000 givere og støttespillere i Norge. Dessuten får vi støtte fra den norske stat gjennom NORAD. Totalbudsjettet er på 118,5 millioner kroner (2017). Misjonsalliansen legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, slik at størst mulig del av pengene skal overføres direkte til prosjektene. Her kan du se hele konsernregnskapet for 2017, samt årsmeldingen.