Bekjempet fattigdom helt siden 1901

Om Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående og diakonal misjonsorganisasjon, som driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia, Sør- Amerika og Afrika. Vi har bekjempet fattigdom, fremmet rettferdighet og delt tro i over 100 år.

Ved å være nær, dyktig og modig – bygges det brønner for å gi mennesker livsnødvendig rent vann. Utdanning gjøres tilgjengelig for alle, uansett utfordring eller funksjonshemning. Klimautfordringer blir tatt på alvor, slik at bønder får den kunnskapen de trenger for å leve av den jordlappen de har. Mikrolån innvilges, så de aller fattigste kan skape sine egne bedrifter, og slipper å arbeide under umenneskelig forhold. I tillegg arbeider vi for et levende kirkeliv.

Det jobbes tett med de menneskene som bor i hvert prosjektområdet. De definerer selv behovene, og det er de som både planlegger og gjennomfører prosjektene. Misjonsalliansen bidrar med faglig og finansiell støtte, og i tillegg samarbeider vi med lokale myndigheter og organisasjoner for å utruste de utsatte til drive arbeidet selv på sikt. På denne måten skapes det eierforhold og ansvarsfølelse, slik at utviklingsprosjektene lever lenge og gagner mange sårbare mennesker. Se prosjektene for 2019 her, og vår utenlandsstrategi!

Her ser du en oversikt over tallene for 2018:

Misjonsalliansens arbeid i Norge baseres på enkeltmenneskers og gruppers frivillige initiativ og engasjement. Organisasjonens løse struktur er valgt utfra en målsetning om fleksibilitet, frihet og et mangfoldig engasjement. Ungdom er en prioritert målgruppe.

Arbeidet drives med støtte fra givere og støttespillere i Norge. Dessuten får vi støtte fra den norske stat gjennom NORAD. Misjonsalliansen legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, slik at størst mulig del av pengene skal overføres direkte til prosjektene. Her kan du se hele konsernregnskapet for 2018, samt årsmeldingen.