Omstilling på Filippinene

NMAP (Norwegian Mission Alliance Philippines), Misjonsalliansens største partner på Filippinene, går for tiden gjennom en større omstilling.

Misjonsalliansen startet opp arbeid på Filippinene i 1976, og arbeidet vokste raskt til å bli et av de største til organisasjonen. I 2006 ble NMAP ble omgjort til en selvstendig filippinsk organisasjon, og Misjonsalliansens landkontor i Manila følger i dag opp flere forskjellige partnere og et voksende antall prosjekter.

NMAP er inne i en omstillingsprosess som har ført til at NMAPs styre har sagt opp flere ansatte. I desember 2019 satte Misjonsalliansen i gang en organisasjonsgjennomgang av NMAP for å sikre at midlene vi overfører til den filippinske organisasjonen blir brukt etter formålet. Denne gjennomgangen er enda ikke avsluttet. Misjonsalliansen i Norge og landkontoret på Filippinene følger situasjonen nøye.