Misjonsalliansen har styrende organer og to faste komiteer

Landsrådet er Misjonsalliansens høyeste besluttende og kontrollerende organ og møtes hvert år. Landsrådet behandler og godkjenner styrets årsberetning og organisasjonens regnskap. Landsrådet tar opp enhver sak som det finner grunn til å behandle og har rett til å kreve opplysninger av styret og generalsekretæren om alt som vedrører organisasjonen.

Nær, dyktig og modig
– er våre verdier

 

Styret

– er Misjonsalliansens øverste forvaltningsmyndighet. De ivaretar Misjonsalliansens interesser, forvalter dens midler og står til ansvar overfor landsrådet. Styret møtes normalt 6-7 ganger pr. år.

Består av:

Helge Simonnes, leder
Nina Roland, nesteleder
Per Nitter Bondevik, medlem
Erik Dale, medlem
Siri Kalvatn, medlem
Vidar Øyehaug, medlem
Hans Martin Espegren, vararepresentant
Trine Grønberg Christensen, ansattes representant
Solveig Irene Seland, vara ansattes representant

Kontrollkomiteen

– legger fram sin innstilling for landsrådet om Misjonsalliansens forvaltning av midler og organisasjonens regnskap. Kontrollkomiteen skal kontrollere og avgi innstilling om at styret har ledet virksomheten i tråd med vedtektene.

Består av:

Siv Helset, leder
Tone Sindre Hoff, 1.vara
Hanna Sofie Johansen, medlem
Morten Holmboe, medlem

Valgkomiteen

– skal foreslå kandidater til valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, landsrådsmedlemmer og medlemmer til kontrollkomiteen.

Består av:

Andreas Eidsaa Jr., leder
Tor Fredrik Wisløff, medlem
Liv Anna Furnes, medlem
Astrid Sandsmark, medlem
Kristine Kverndal Pedersen, sekretær (Stedfortreder: Bethel Margareta Hamrin)