For 9 kr dagen kan du gi livet en sjanse

Bli fadder

 

Som fadder bidrar du til
– å bekjempe urettferdighet, slik at sårbare grupper som fattige og diskriminerte får tilgang til utdanning, grunnleggende helsetjenester og rent drikkevann.

Fadderordningen vår er unik
– ettersom vi var først i Norges som opprettet fadderordningskonseptet. Dette gir oss over 100 års erfaring med bistand, og det er vi svært stolte av.

Vi brenner for rettferdighet
– så mennesker kan få innflytelse over eget liv. Dette gjør vi ved å fokusere på hele lokalsamfunn i urbane og landlige strøk og ikke bare enkeltindivider.

Langsiktighet er fokuset
– gjennom hele vårt arbeid, slik at de utsatte gruppene får kunnskap til å komme seg ut av fattigdommens årsaker, og ikke bare lindre fattigdommens symptomer.

Gode resultater
– får vi gjennom å samarbeide med blant annet lokale myndigheter. Det er viktig for oss å ha en inkluderende tilnærming i alle våre prosjekter, for å fremme dialog og samhandling.
Etter lang erfaring – vil vi påstå at Misjonsalliansen tilbyr Norges beste fadderordning.

Alphondus 8 år fra Liberia

– går i 1. klasse på Pangai skole. Skolen til Alphondus var ferdig i 2017, og i fjor var elevene så heldig å få to nye lærere. I tillegg til splitter ny skole og nye lærere, har det blitt opprettet en skoleklubb, der barna får lære om helse og hygiene, slik at de får kunnskap om hvordan de kan unngå smitte av livstruende sykdommer. Som fadder er du med på å skape mange ringvirkninger som redder liv.

Sammen kan vi gi livet en sjanse i Ecuador, Kambodsja, Vietnam, Filippinene, Brasil og Liberia. Bli fadder!