For 9 kr dagen forvandler du barns liv

Bli fadder

60 år som fadderorganisasjon har gitt oss lang fartstid innen misjon, og vi hadde aldri klart dette uten alle våre faddere. Vår misjon – eller kall det oppdrag, er å sammen bekjempe fattigdom, fremme rettferdig og dele tro. Dette gjør vi ved å være nær, dyktig og modig. Som fadder er du med på å gi barn tilgang til blant annet – livsviktig rent vann og utdanning som er nøkkelen til å komme seg ut av fattigdom.

Dette er Sreynatt fra Kambodsja. Hun er 7 år gammel og går i 1. klasse. Takket være deg som fadder – slipper Sreynatt å jobbe. Hun får gå på skole, og vil få muligheten til å utdanne seg. Du som fadder gir barn som Sreynatt en verdig jobb og et liv med håp. Takk for at du forvandler barns liv!

Som fadder hjelper du ikke bare ett barn, men et helt nærmiljø. Å være fadder handler om å kjempe for en rettferdig verden, derfor hjelper du ikke bare ett barn, når nabojenta eller gutten ikke har de samme mulighetene. Du støtter alle barna som bor i samme område.

I tillegg til å bygge brønner og skoler, gjøres det mange andre tiltak for å skape et verdig liv. For å nevne noen, jobber Misjonsalliansen med – inkludering av funksjonshemmede, men kurser også bønder i hvordan de kan livnære seg av alternative avlinger når flom og tørke inntreffer.

Å inkludere alle mennesker er en viktig del av fadderordningen. Det er nærmiljøene selv som definerer hvilke behov de har. De er en viktig del av planleggingen og gjennomføringen av de ulike prosjektene. Lokalbefolkningen lærer hvordan de kan drive prosjektene videre, også når Misjonsalliansen ikke er tilstede lenger. Ved å skape eierskap og ansvarsfølelse, vedlikeholdes blant annet brønner og skoler av landsbyen selv, slik at Misjonsalliansen kan trekke seg ut og starte nye prosjekter der det trengs mest.

Vi er stolte over å være Norges eldste fadderorganisasjon – som har gitt oss stor tynge innen faget.

Som fadder forvandler du barns liv for 9 kr dagen! Send fadder til 2160.

Sammen kan vi gi livet en sjanse i Ecuador, Kambodsja, Vietnam, Filippinene, Brasil, Liberia og Sierra Leone.
Bli fadder!