For 9 kr dagen kan du gi livet en sjanse

Bli fadder

 

Som fadder bidrar du til
– å bekjempe urettferdighet, slik at sårbare grupper som fattige og diskriminerte får tilgang til utdanning, grunnleggende helsetjenester og rent drikkevann.

Fadderordningen vår er unik
– ettersom vi var først i Norges som opprettet fadderordningskonseptet. Dette gir oss over 100 års erfaring med bistand, og det er vi svært stolte av.

Vi brenner for rettferdighet
– så mennesker kan få innflytelse over eget liv. Dette gjør vi ved å fokusere på hele lokalsamfunn i urbane og landlige strøk og ikke bare enkeltindivider.

Langsiktighet er fokuset
– gjennom hele vårt arbeid, slik at de utsatte gruppene får kunnskap til å komme seg ut av fattigdommens årsaker, og ikke bare lindre fattigdommens symptomer.

Gode resultater
– får vi gjennom å samarbeide med blant annet lokale myndigheter. Det er viktig for oss å ha en inkluderende tilnærming i alle våre prosjekter, for å fremme dialog og samhandling.
Etter lang erfaring – vil vi påstå at Misjonsalliansen tilbyr Norges beste fadderordning.

Jammi i Ecuador

– er en engasjert jente som sitter fremoverlent på bordet. Hun forklarer, gestikulerer og ler, med masse engasjement at hun liker å gjøre lekser sammen med sin lillesøster.

Skolene i Liberia

– sliter med ødelagte tavler, bøker fulle av kruseduller, barn som sitter i halvsøvne, lærere som ikke har fått lønn på ti år. Det er på tide med en ny skole i blant annet Pengai.

Sammen kan vi gi livet en sjanse i Ecuador, Kambodsja, Vietnam, Filippinene, Brasil og Liberia. Bli fadder!