Hvordan kom du deg gjennom nåløyet?

Selvhjelp gjennom Mikrofinans

Mikrofinans er vårt viktigste satsingsområder, og har vist seg som et glimrende redskap for å bekjempe fattigdom. Ved å tilby fattige mennesker grunnleggende finansielle tjenester som – lån, sparing og forsikring. Vi gir en mulighet de ellers ikke ville hatt, som å starte egne bedrifter, øke inntektene og levestandarden sin, samt skaffe seg økonomisk trygghet. I dag har vi egne mikrofinansinstitusjoner i Bolivia, Ecuador, Vietnam og Liberia. Disse har til sammen over 150 000 kunder – og tallet vokser. Du kan støtte dette arbeidet ved å bli mikrogiver!

Stolt vannmelondyrker fra Vietnam

 

Ma Thi Loan er 62 år gammel og har vært Misjonsalliansen-kunde i flere år. Hun holder nå på med sitt femte lån, og pengene bruker hun til dyrking av vannmeloner.

– Det første lånet var på 3 millioner Dong, og i tiden etter har jeg lånt 5, 7, 10 og 12 millioner Dong. Jeg bruker pengene til å plante og dyrke vannmeloner, forteller hun.

Ut av fattigdom
Loan har fem barn, og fire av dem er gift. Den yngste bodde hjemme hos moren til helt nylig, men nå jobber han i en by et stykke unna barndomshjemmet. – Jeg er fra denne landsbyen, men flyttet hjemmefra da jeg var ung. Etter at jeg giftet meg flyttet vi tilbake hit, men min mann døde for ti år siden. Jeg har tusen kvadratmeter med trær, og etter at den siste sønnen flyttet hjemmefra har jeg nå hatt ansvaret alene.

En annen sønn bor ikke så langt unna og kan av og til trå til når behovet er stort. Noen av barna hjelper også moren økonomisk.

– Skal jeg være ærlig, så hadde vi en tøff tid da barna var små. Vi skulle oppdra fem barn, og ofte hadde vi verken mat og eller nok penger. Vi måtte låne hos venner og familie. Mannen min jobbet dag og natt for å få det til å gå rundt. Han tok de tilfeldige jobbene han kunne få om dagen, og om nettene fisket han reker som han solgte neste morgen. Men vi klarte det, barna vokste opp, og de ble gift, forteller den blide kvinnen.

Tunge tak
Etter å ha bodd i et hus av bambus, som etter hvert forfalt veldig, bygget Ma Thi Loan et sementhus. Det var mulig på grunn av vannmelon-bedriften. – Jeg hadde spart 30 millioner Dong fra vannmelon-salget, og så lånte jeg litt i tillegg. Jeg jobber hardt for at trærne skal gi god avkastning, og det gjør at jeg greier å betale ned lånet.

Hun høster fire avlinger i året, og én avling gir ca. ett tonn med vannmeloner. Både utseende og kvalitet har innvirkning på prisen. – En avling utgjør ca. tre millioner Dong i nettoinntekter, men det krever mye arbeid. Ikke minst når jeg skal frakte hele avlingen halvannen kilometer fra fruktåkeren til hovedveien der oppkjøperen kommer og henter den, forteller Ma Thi Loan og legger til. – Klimaet her passer godt for vannmeloner, og byfolkene skryter av kvaliteten.

Flere lån og flere trær
Loan er glad for at det finnes en bank som kan hjelpe fattige kvinner, og lånene fra Misjonsalliansen har betydd mye for livet hennes. – Jeg hadde tidligere lån i det svarte markedet med svært høye renter. Det var krevende. Lånene fra Misjonsalliansen er helt greie, og de har bidratt til en vellykket videreutvikling av min lille vannmelon-bedrift. Det er blant annet veldig dyrt å kjøpe gjødsel og sprøytemiddel, sier Ma Thi Loan, og hun vet godt hva hun skal bruke overskuddet til de neste årene. – Min neste plan er å gjøre huset ferdig. Jeg skal sette inn vinduer der det nå bare er hull i veggene, og jeg skal bygge kjøkken. Dessuten vil jeg leie mer land, plante flere trær og tjene enda mer.

Hvordan virker Mikrofinans?

I samråd med en lånekonsulent utarbeider lånetaker og konsulenten en forretningsplan – og redegjør for hvordan lånet kan bidra til å øke inntektene. De ser også på hvordan lånet skal tilbakebetales. I mange tilfeller gjennomfører kundene også obligatoriske kurs i forretningsdrift og enkel markedsføring. En lånekonsulent drar på hjemmebesøk, og gjør vurderinger av kunden før lånet innvilges. Vi behandler alltid kunder med verdighet og nestekjærlighet, samt prioritere de mest sårbare gruppene. Bli mikrogiver i dag!