Det handler om å gi alle en mulighet til å klare seg selv

Noah lånte 10.000 kr, nå er han gjeldfri, har en brønn og en åker

Bli mikrogiver

Grunnlaget for økonomisk trygghet ligger i å kunne forsørge seg selv og sine. Lite gir bedre selvfølelse og stolthet enn å skape noe og ha egen inntekt. Vi kaller det for å Gi til Selvhjelp. Det handler om å bidra til at mennesker som vil klare seg selv kan få plattformen de trenger til å klare det.

Gi til selvhjelp gjennom Mikrofinans

Mikrofinans er et av Misjonsalliansens viktigste satsingsområder og har vist seg som et glimrende redskap for å bekjempe fattigdom. Ved å tilby fattige mennesker grunnleggende finansielle tjenester som lån, sparing, pengeoverføring og forsikring, gir vi en mulighet de ellers ikke ville hatt til å starte egne bedrifter, øke inntektene og levestandarden sin og til å skaffe seg økonomisk trygghet. I dag har vi egne mikrofinansinstitusjoner i Bolivia, Ecuador, Vietnam og Liberia. Disse har til sammen over 150 000 kunder– og tallet vokser. Du kan støtte dette arbeidet ved å Gi til Selvhjelp!

Krav til lånetaker

For å få lån gjennom en av våre mikrofinansinstitusjoner stilles det krav til at kunden i samråd med lånekonsulent, utarbeider en forretningsplan og redegjør for hvordan lånet kan bidra til å øke inntektene, samt hvordan det skal tilbakebetales. I mange tilfeller gjennomfører kundene også obligatoriske kurs i forretningsdrift og enkel markedsføring. En lånekonsulent drar på hjemmebesøk og gjør vurderinger av kunden før lånet innvilges.

Størrelse på lånet

Hvor mye hver kunde får ta opp i lån, er svært individuelt og varierer fra land til land. Vanligvis vil et førstegangslån være relativt lavt, kanskje bare på noen få hundre kroner. Når dette lånet er tilbakebetalt slik som avtalt, vil kunden kunne ta opp et større lån. Vi har i dag kunder som har hatt og tilbakebetalt opptil 30 lån og som nå kan få innvilget store lånesummer.

"Våre mikrofinansinstitusjoner har en klar diakonal profil og et verdigrunnlag forankret i kristen tro. Dette kommer til uttrykk i institusjonenes overordnede fokus på å behandle sine kunder med verdighet og nestekjærlighet og ved at de mest sårbare gruppene prioriteres. Hensikten for arbeidet er først og fremst å tjene mennesker og hjelpe dem ut av fattigdom, ikke å tjene penger".

Svein A. Lende, leder AMAS (Alliance Microfinance AS)