Vil du bli med i Spesialstyrken og gi barn en EXIT fra råskapen på gata?

 

Hvert år fødes tusenvis av barn rett inn i klørne på narkobander. På grunn av fattigdom har far eller mor, bestemor eller bestefar tatt valg som har «dømt» dem til et liv i favelaen. Råskapen rår, våpen og narkotika florerer. Problemene hoper seg opp, og går i arv fra generasjon til generasjon. Det blir sett på som helt umulig å bryte seg løs fra dette livet på egenhånd, og det er her Misjonsalliansen og Spesialstyrken kommer inn i bildet.

For 57 kroner i måneden blir du med i Misjonsalliansens Spesialstyrke. Midlene fra spesialstyrken settes inn som en ekstra sterk ressurs i områder og prosjekter der gode resultater skal oppnås.

I 2018 har Spesialstyrken bestemt seg får sette inn støtet i Brasil, og gi mange barn og ungdommer en exit fra råskapen på gata. Gjennom våre fritidsordninger får barna mulighet til å leke og lære i trygge omgivelser. Entusiasme, engasjement og morsomme fritidsaktiviteter bidrar til at de blir kjent med seg selv og livet på en ny måte. De utvikler sunne interesser og knytter bånd til hverandre på en positiv måte. Oppfølging med energiske og omsorgsfulle rollemodeller har vist seg å gi så positiv effekt på barna i favelaen, at til og med mafiaen har fått respekt for vårt arbeid, og lar oss uforstyrret fremme rettferdighet, bekjempe fattigdom og dele tro i deres områder.
Nå gjelder det å smi mens jernet er varmt. I samlet tropp forandrer vi vi livene til uskyldige barn. Vi gir dem nye muligheter, og sørger for at de får håp og drømmer tilbake.

Send SPESIAL til 2160

Takk for at du vil være med på laget. Sammen danner vi den unike og resultatorienterte Spesialstyrken. Hver eneste av dine 57 kroner er verdifulle.