Bli med på Rettferdskonferansen!

Blir du rasende når du tenker på at noen tar helikopter til jobb, mens andre ikke har råd til å gi barna sine mat? Bekymrer det deg at jorden du bor på er alvorlig syk? Kjenner du tårene presse på når du hører at unge kvinner selges til prostitusjon? Da skal vi sammen kjempe en modig kamp for rettferdighet!

Vi inviterer deg som vil kjempe for en mer rettferdig verden til konferanse og workshop på Sentralen i Oslo, 9. november 2018. Der vil du møte kunnskapsrike talere og engasjerte mennesker fra ulike verdensdeler. Vi skal finne ut hva vi sammen kan gjøre for å bekjempe urettferdighet.

Det skal deles erfaringene fra kristne aktører og andre har gjort seg med å fremme rettferdighet rundt om i verden. Samtidig vil vi utfordre og utruste deg, kirken din eller organisasjonen du tilhører til å fremme rettferdighet, ikke bare i ord, men i handling – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Konferansen markerer startskuddet på en voksende, økumenisk fellesbevegelse for rettferdighet.

Det er på tide å gjøre noe, og håper du er med oss på årets viktigste dag!

Hvem retter konferanse seg mot?

  • Tilsatte og frivillige i lokale menigheter, på regionalt og sentralt nivå.
  • Tilsatte og frivillige i organisasjoner som arbeider med de temaene som rettferdighetskonferansen fokuserer på, som f.eks. diakonale-, misjons-, bistands- og rettighetsorganisasjoner.
  • Andre som er interesserte i temaene.

Nysgjerrig, sjekk ut programmet her!