Sammen i kampen mot fattigdom

Vi vil ikke at ungdommene i landsbyen vår må flytte inn til byen for å få en inntekt. Vi har bodd her i generasjoner, og vi elsker hjemstedet vårt. De siste årene har vært fylt med utfordringer. Prisene på sukker har falt. Vi vet vi er en landsby med mye ressurser og potensiale, så vi ønsker å finne nye måter å få inntekt på slik at vi kan redusere fattigdommen. Vi jobber hardt, men trenger støtte i form av ny kunnskap, nye metoder og nytt utstyr.

Dette forteller en gammel mann til Layn og Yinghong, to ansatte ved Misjonsalliansens kontor i Kina.

Nong Ke er en landsby som ligger en times kjøretur fra Cangyan. Det er en vakker landsby, omringet av høye fjell. For over hundre år siden kom det misjonærer hit, og kristendommen har slått rot i landsbyen. Hovedinntekten har vært sukkerproduksjon, men den begrensede mengden land og at prisen på sukker har falt, gjør at fattigdommen er stor. Landsbybeboerne har bygd en kirke som de har designet og bygget selv. Pastor Qian skryter av kirken: – Mange landsbyer større enn oss har ikke så fin kirke.

– Vi fikk en pris fra myndighetene for å være en av de beste landsbyene i området. Den fikk vi på grunn av vår gode relasjon med hverandre og at det er lite kriminalitet her, forteller pastoren.

Allerede i 1990 startet landsbyen med sukkerproduksjon. De har jobbet hardt for hele tiden å utvikle produksjonen, og de har produsert store mengder sukker på tross av de få ressursene de har.

Under besøket hadde Misjonsalliansens ansatte, LPCC-representanter og representanter fra Nong Ke saklige diskusjoner. Her kom de fram til at Misjonsalliansen vil starte et prosjekt sammen med LPCC og landsbyen, som vil gå over tre år. Dette prosjektet skal støtte landsbyen i kampen mot fattigdommen. Det første de vil gjøre er å kartlegge behov og ressurser.