Sommerleir for miljøets skyld

I 2015 ble et nytt tilbud om sommerleir for ungdom presentert for en lokal partner. Dette skulle være med og øke bevisstheten om miljø i undervisningen på skolene under ledelse av en ekstern ekspert. I juli i år gjentok man sommerleiren som varte i fire dager. Mer enn 70 deltakere var med på leiren, inkludert elever, lærere, representanter fra Røde Kors og fra lokale partnerorganisasjoner.

En rekke teoretiske og praktiske aktiviteter inngikk i programmet, som for eksempel tegnekonkurranse og ulike framføringer av poesi og drama. I tillegg var alle med og besøkte spesielle forurensede områder i nærheten, og deltakerne fikk være med og plante trær. Aktivitetene var med på å gi deltakerne bedre forståelse av ulike miljørettede tiltak og som forhåpentligvis vil gi ringvirkninger i egne lokalsamfunn.

Etter sommerleiren var lærerne enige om at de ville gi temaer omkring klima og miljø mer plass i undervisningen, og de skjønte at skolen hadde et ansvar for å motivere elevene til å ta vare på nærmiljøet sitt. Elevene som var på leiren var også begeistret og ville gjerne ha miljø som fag på skolen.