Misjonsalliansen utvider i Afrika – nå til Sierra Leone

En lang og blodig borgerkrig. Tusener av voldtatte og drepte. Blod-diamanter og dyp fattigdom. Så ebola. Og for noen måneder siden: hundrevis av splittede familier, døde og begravet i leire. Hvor mye skal dette folket måtte tåle?

 

Vi står i fjellsiden på Mount Sugar Loaf i Freetown og ser nedover mot sjøen der det forferdelige jord- og steinskredet tok med seg mer enn 1,000 mennesker i døden på sin ferd gjennom dalen. Om morgenen 14. august 2017 løsnet ufattelige leire- og steinmasser etter mange dagers styrtregn.

Vår kontakt i Metodistkirken i Sierra Leone, Smart Senesie, peker ned i dalen mot sitt eget hus et par hundre meter fra skredkanten. «Jeg mistet mange venner og kjente i denne ulykken», sier han med et trist sukk.

Fra Misjonsalliansens kontor i Monrovia, hovedstaden i Liberia, har vi i en periode sondert behov og muligheter for å utvide arbeidet til nabolandet Sierra Leone. Og nå starter vi for fullt i partnerskap med Metodistkirkens diakonale enhet ledet av Smart Senesie og hans team under biskop John Yambasus entusiastiske støtte og oppfølging.

Misjonsalliansen har som strategi å arbeide i verdens fattigste land. I både Liberia og Sierra Leone lever mer enn halvparten av befolkningen under fattigdomsgrensen. Er du en av de syv millioner innbyggerne i Sierra Leone kan du forvente å leve til du er litt over femti år. Langt over halvparten av den voksne befolkningen er analfabeter, og mange lever fra hånd til munn både på landsbygda og i mer urbane strøk.

Landet strever med å komme på bena etter sin krevende historie med politisk uro og deretter borgerkrig i 11 år som ble avsluttet i 2001. Folk lider under dysfunksjonelle offentlige systemer og manglende tjenester, svakt helsestell, mangel på rent vann, dårlig hygiene, underernæring og manglende skoledekning. Ikke så ulikt Liberia vil vi nok si, vi som har bodd der en stund.

Vi har besøkt Sierra Leone noen ganger i 2016 og 2017. Selv om det er vanskelig å sette fingeren på det, fornemmer vi at arven og historien i Sierra Leone har etterlatt noe i menneskers kompetanse og innstilling, samt sterke og innflytelsesrike trossamfunn som kan danne grunnlag for gode og positive endringer. Skolesystemet ser f.eks. ut til å fungere bedre enn i Liberia for dem som har tilgang til det. Selv med dårlige råvarepriser de siste årene hadde landet en positiv økonomisk utvikling før ebola rammet. Sierra Leone ser også ut til å ha kommet noen hakk lenger med næringsutvikling enn nabolandet Liberia.

I Freetown finner vi det eldste universitetet i Afrika, grunnlagt i 1827. Før borgerkrigen brøt ut, var universitetet det best renommerte i Afrika og hadde studenter fra hele kontinentet. Det ærverdige lærestedet på høydene over byen spilte en sentral rolle i den britiske koloniale historien i Sierra Leone som ble selvstendig nasjon i 1961.

Vi i Misjonsalliansen har tro på mennesker. Vi skal være nær dem vi arbeider med, og vår oppgave er å dele tro, bekjempe fattigdom og fremme rettferdighet. Derfor har vi startet samarbeidet med Metodistkirken i Sierra Leone der vi i første omgang fokuserer på rent vann, bedret hygiene og bekjemping av sykdom samt utdanning i Bo, Moyamba og Tonkilili distrikt.

Vi møter de samme utfordringene i Sierra Leone som i Liberia knyttet til endring av adferd hos enkeltmennesker. For endring av adferd må skje for at mennesker skal komme seg ut av uverdige hygieneforhold, begynne å bruke latriner og ikke gå i skogen, begynne å sende barn til skolen og slutte å bestikke hverandre for å oppnå egen vinning.

Vi mennesker prioriterer det som vi individuelt verdsetter høyt. Slik er vi nok alle. Derfor florerer pengegriskhet og korrupsjon i store deler av verden. Derfor er Sierra Leone – som mange andre land på det afrikanske kontinent – preget av nepotisme.

Jeg tror det ligger en hemmelighet her. Å være nær de trengende og myndighetene – å synliggjøre andre verdier som vil gi andre prioriteringer både på individ-, landsby- og myndighetsnivå. Det er akkurat det Jesus gjorde og gjør i dag. Han vandrer sammen med oss. Når vi får øye på Ham, får vi øye på hva som er verdifullt – hva som er rett og hva som er galt. Da kan prioriteringene bli annerledes, handlinger og adferd endres og mennesker får bedre liv.

Vi på Misjonsalliansens landkontor i Liberia ser virkelig frem til å ekspandere til Sierra Leone under vår ledelse. Det er utrolig gøy og spennende! Og vi er allerede blitt svært glade i våre venner og partnere i Freetown. Takk for at du ber for at vi tar riktige beslutninger i arbeidet videre!