Misjonsalliansen trenger flere ansatte i ulike land:

Landdirektører og ansatte på landkontorene i Liberia og Sierra Leone

Fattigdomsbekjempelse i utlandet

Misjonsalliansen planlegger vekst i Liberia og Sierra Leone og søker i første omgang etter inntil 4 nye utsendinger til landkontoret der.

 

Vi kan neppe tenke oss en mer variert hverdag. Vi jobber strategisk med myndigheter og partnere. Vi organiserer og følger opp besøk fra Norge, vi skriver og filmer hjem til Misjonsalliansen. Og ikke minst - vi bruker mye tid sammen med partnerne våre på lange kjøreturer i firehjulstrekkeren til fjerne landsbyer der vi har vårt arbeid. Det er fantastisk å få møte barn, ungdommer og voksne som får et bedre liv gjennom vårt arbeid.

- Rune, utsending i Liberia

I Misjonsalliansens lokalsamfunnsutvikling, samarbeider vi med lokale myndigheter, privat sektor og andre frivillige organisasjoner. Prosjektene Misjonsalliansen støtter, bidrar til å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet, styrke forståelsen for diakoni og at mennesker finner tro og håp.

Landkontorets ansvar

 • Representere Misjonsalliansen i nært samarbeid med hovedkontoret i Norge
 • Implementere Misjonsalliansens landstrategi og følge opp prosjekter i samarbeid med partnere
 • Utarbeide og rapportere på strategi, planer og budsjetter
 • Videreutvikle og utvide Misjonsalliansens arbeid i Liberia og Sierra Leone
 • Rådgivning i bistandsfaglig strategi, metode og utvalgte fagområder
 • Oppfølgning og evaluering av prosjekter
 • Organisasjonsutvikling og kompetansebygging av partnere
 • Nettverksarbeid med myndigheter og andre lokale organisasjoner
 • Ledende rolle / styreleder i mikrofinansbanken Diaconia MDI i Liberia i nært samarbeid med Alliance Microfinance AS i Norge
 • Planlegging, koordinering og oppfølging av besøkende
 • Informasjonsarbeid til menigheter, givere og andre støttespillere i Norge
 • Oppfølgning av fadderordning

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker kandidater med bakgrunn og kvalifikasjoner innenfor følgende områder:

 • Erfaring fra implementering og oppfølgning av bistandsprosjekter, inkludert rapportering
 • Erfaring fra bank og /eller mikrofinans, undervisning, helse, juss
 • Erfaring fra næringsutvikling
 • Ledererfaring
 • God forståelse for diakoni og misjon
 • Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til kulturell kontekst
 • Utenlandserfaring
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Personlig egnethet
 • Sertifikat for bil

Arbeidssted: Monrovia. En god del lokal reisevirksomhet må påregnes.

Dersom ektepar søker, vil de vurderes og ansettes på like vilkår.

Personene som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag.

Se på Misjonsalliansens hjemmesider: www.misjonsalliansen.no

Om dette kan være interessant, se mer på www.soler.no, eller ta uforpliktende kontakt med Linda Lauvålien på tlf. 92 42 81 85, eller Ivar Ødegaard på tlf. 901 77 668, fra Solér Executive AS. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Vi imøteser din CV og søknad via post@soler.no, som merkes «28029», søknadsfrist snarest.