Her jobber vi

Misjonsalliansens prosjekter i Kina retter seg mot fattige bønder, minoriteter og funksjonshemmede.

Vårt arbeid i Kina

Kina er verdens mest folkerike land. 11,2 prosent av befolkningen lever i ekstrem fattigdom. Misjonsalliansen startet arbeidet i Kina allerede i 1901. Under 2.verdenskrig måtte Misjonsalliansen forlate landet. Arbeidet i Kina startet opp igjen i 1992.

Over 100 år senere har landet opplevd stor økonomisk vekst og modernisering. Landet har allikevel fortsatt store forskjeller mellom fattig og rik. Den raske industrialiseringen fører med seg en stor miljøkrise. Dette vil få store konsekvenser for de som allerede har det aller vanskeligst; de 150 millionene som lever under verdensbankens absolutte fattigdomsgrense på 1 dollar om dagen.

Vi hjelper de svakeste: Fattige bønder, minoriteter og funksjonshemmede.

Misjonsalliansens prosjekter i Kina retter seg mot de sårbare gruppene i samfunnet: Fattige bønder, minoriteter og funksjonshemmede. Funksjonshemmede har lenge blitt gjemt bort og ikke blitt inkludert i samfunnet. 85 millioner mennesker i Kina lider av en funksjonshemning. Tilbudet til utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse er fortsatt lavt blant denne gruppen.

Diakoni har ikke vært prioritert i kirkene i Kina, og utviklingen på dette området ligger langt bak. Misjonsalliansen jobber derfor sammen med kirken i Yunnan for å styrke det diakonale arbeidet.