Her jobber vi

Fra 2018 starter vi opp for fullt i Sierra Leone med fokus på rent vann, hygene og utdanning

Vårt arbeid i Sierra Leone

Sierra Leone har i likhet med nabolandet Liberia vært gjennom en lang borgerkrig. I 11 år herjet krigen, og hele samfunnet ble rammet. Spesielt eldre, kvinner og barn ble etterlatt til seg selv. Mange viktige bygninger som skoler, helsestasjoner og sykehus ble brent ned, og mange mennesker var tvunget til å finne seg et nytt sted å bo. Etter krigen har mange jobbet for å få landet opp å gå igjen, spesielt landets økonomi. Ebola rammet landet i 2014 og satte dessverre landet igjen tilbake i utvikling.

Misjonsalliansen arbeider i fattige områder med lokalsamfunnsutvikling, og med spesielt fokus på sårbare grupper som barn, kvinner og eldre. Målet er å bidra til levedyktige lokalsamfunn til folk som i mange år har vært avhengige av hjelp fra andre. Ca. halvparten av befolkningen kan lese og skrive, andelen unge som kan det er 67 %.

I Sierra Leone er det i likhet med Liberia mange som mangler rent vann og sanitærfasiliteter.

I 2017 startet Misjonsalliansen et pilotprosjekt i Sierra Leone der fokuset var WASH (Vann-Sanitær og Hygiene). Innbyggerne i mange landsbyer fikk tilgang til rent vann samt 2 toalettbygg i hver landsby. I tillegg var det stort fokus på hygiene opplæring. Fra 2018 starter vi opp for fullt i Sierra Leone. I tillegg til å jobbe med å skaffe folk rent vann og forsvarlige toalettanlegg, vil vi også ha fokus på skole og utdannelse.

Mål:

 

  • Bygge skoler
  • Opprette skoleklubber med fokus på helse og hygiene
  • Bygge og rehabilitere brønner
  • Gi opplæring i vedlikehold av brønner
  • Lage toalettanlegg i landsbyer
  • Gi opplæring i hygiene på skoler og i landsbyer