Vy er én av de 41 heldige

Du hører kanskje ikke meg Vy, men jeg ser deg

Jeg ser at du kan lære Vy, selv om du ikke hører, og jeg forstår at du vil være med familien din – til tross for dine utfordringer.

Vy og de andre barna har stor glede av det splitter nye aktivitetsrommet som Misjonsalliansen har stått for.

 

Det er ingen selvfølge å få gå på skolen i Vietnam om du er døv. Men jeg ser at du Vy, er en av de heldige. Jeg ser lyst på fremtiden din, nå som du har fått muligheten til å lære å lese og skrive, og jeg er ikke i tvil om at du vil finne deg en jobb med all den kunnskapen du sitter med nå. Jeg heier på deg Vy!

Vy på 11 år og andre døve i Vietnam er tilsidesatte på så mange måter. Jeg har allerede nevnt manglende tilgang til skole og utdanning. En helt annen ting er å ikke kunne kommunisere med foreldre og søsken. Når døve kommer til internatskolen i ni-årsalderen, kan ingen av dem tegnspråk. Foreldrene behersker heller ikke dette. I ni år har Vy (og andre i hans situasjon) ikke kunnet dele tanker og følelser med sine aller nærmeste. Han slo seg på magen da han var sulten, men har ikke kunnet fortelle at han er trist eller lei seg, og han har ikke fått trøst eller veiledning av mamma eller pappa – eller kunnet si i fra når han var redd og bekymret. Han har aldri kunnet forklare seg når han var sint og oppbrakt, eller da han bar på sterke følelser.

Nå har Vy lært tegnspråk på skolen, og han har blitt kjent med andre døve. Nå kan han leke, lære, fortelle og dele tanker og følelser. Nye dører har åpnet seg, og han ser muligheten for å kunne leve et verdig liv og få tilnærmet samme muligheter som alle andre barn.

«Alle barn har rett til å gå på skole»
FNs barnekonvensjon 20. november 1989

Vy er én av 41 døve barn som får muligheten til å lære å lese og skrive i Hau Giang, i den provinsen der Vy bor. Det bor 900 000 mennesker i dette området, og det er mange barn med funksjonshemninger som står utenfor skolegang. «Alle barn har rett til å gå på skole», står det i FNs barnekonvensjon, men virkeligheten er en helt annen for mange, spesielt for barn med funksjonshemning.

Misjonsalliansen har som mål at ingen barn skal holdes borte fra skolen – uansett utfordring.  Du kan hjelpe oss med dette! Spesialskolen i Hau Giang, som i dag har 41 elever, skal vi gjøre om til et ressurssenter for undervisning til barn med spesielle behov. På senteret skal lærere videreutdannes for å kunne gi spesialundervisning for blinde, døve og barn med andre utfordringer. På denne måten blir spesialskolen et kraftsenter, som på sikt vil kunne gi alle barn med funksjonshemninger i Hau Giang de samme mulighetene som andre barn.

Ved å styrke vanlige skoler med spesiallærere, kan barn med funksjonshemninger integreres i vanlige skoler. Da slipper de å bo på internatskoler – langt borte fra familiene sine. Misjonsalliansen har allerede etablert slike ressurssentre i to andre provinser i Vietnam – og vi har gjort det samme i mer enn tretti år i Ecuador. Vi vet at dette er den beste måten å gi skolegang til flest mulig barn med spesielle behov.

Vil du være med å gi mennesker et verdig liv? Vipps ditt valgfrie beløp til 10590!

Sverre Vik

Nettverks- og menighetsansvarlig i Misjonsalliansen