Siste fra bloggen
Møte med entusiastiske helsearbeidere.
-Enkelte dager kan det komme så mange som 100 pasienter på en dag!
Slik kan du hjelpe
Dette er Misjonsalliansen

Misjonsalliansen jobber med lokalsamfunnsutvikling, skole, mikrofinans, kirke, vann, funksjonshemmede, helse, hiv/aids og fotball. Mye av arbeidet finansieres gjennom fadderskap.

Vi jobber i 9 land. Til sammen er vi 43 norske ansatte, 23 ved hovedkontoret vårt i Oslo og 20 utsendinger fordelt på 6 av landene.

kart vietnam kambodsja ecuador bolivia brasil liberia filippinene kina

VIETNAM

Vi jobber for å hjelpe den fattige befolkningen i Mekong-deltaet. Flere av prosjektene er knyttet til

Utvikling av lokalsamfunnet
Mikrofinans
Fotball
Skole

KAMBODSJA

Her har vi prosjekter i over 40 landsbyer og jobber blant annet med

Utvikling av lokalsamfunnet
Vann
Skole
Kirke

ECUADOR

Vi jobber hovedsakelig i storbyen Guayaquil. Her har vi prosjekter knyttet bla. annet til

Funksjonshemmede
Frivillig arbeid
Mikrofinans
Hiv/aids

BOLIVIA

Et av Sør-Amerikas fattigste land og et av våre største prosjekter. Noen stikkord er

Skole
Mikrofinans
Fotball
Frivillig arbeid

BRASIL

Fattige barn i storbyslum er hovedmålgruppen for prosjektene her. Vi jobber bla. annet med

Skole
Kirke 
Fotball

LIBERIA

Så langt vårt eneste samarbeidsland i Afrika. Her jobber vi bla. med 

Utvikling av lokalsamfunnet
Mikrofinans
Skole

FILIPPINENE

Arbeidet her er i stor grad finansiert av Faddere i Norge. Noen stikkord er

Skole
Helse
Kirke

 

KINA

Arbeidet vårt retter seg mot de mest sårbare gruppene i landet. Vi jobber bla. med

Utvikling av lokalsamfunnet
Funksjonshemmede
Miljø

Statistikk - presentasjon
Statistikk - presentasjon