Siste fra bloggen
Når man får 51 gjester kreves det en viss logistikk. Men, med en sporty innstilling fra gjestene, godt humør og 3 dyktige lokale ansatte går det bra!
Slik kan du hjelpe
Dette er Misjonsalliansen

Misjonsalliansen jobber med lokalsamfunnsutvikling, skole, mikrofinans, kirke, vann, funksjonshemmede, helse, hiv/aids og fotball. Mye av arbeidet finansieres gjennom fadderskap.

Vi jobber i 9 land. Til sammen er vi 40 norske ansatte, 23 ved hovedkontoret vårt i Oslo og 17 utsendinger fordelt på 8 av landene.

kart vietnam kambodsja ecuador bolivia brasil liberia filippinene kina taiwan

VIETNAM

Vi jobber for å hjelpe den fattige befolkningen i Mekong-deltaet. Flere av prosjektene er knyttet til

Utvikling av lokalsamfunnet
Mikrofinans
Fotball
Skole

KAMBODSJA

Her har vi prosjekter i over 40 landsbyer og jobber blant annet med

Utvikling av lokalsamfunnet
Vann
Skole
Kirke

ECUADOR

Vi jobber hovedsakelig i storbyen Guayaquil. Her har vi prosjekter knyttet bla. annet til

Funksjonshemmede
Frivillig arbeid
Mikrofinans
Hiv/aids

BOLIVIA

Et av Sør-Amerikas fattigste land og et av våre største prosjekter. Noen stikkord er

Skole
Mikrofinans
Fotball
Frivillig arbeid

BRASIL

Fattige barn i storbyslum er hovedmålgruppen for prosjektene her. Vi jobber bla. annet med

Skole
Kirke 
Fotball

LIBERIA

Så langt vårt eneste samarbeidsland i Afrika. Her jobber vi bla. med 

Utvikling av lokalsamfunnet
Mikrofinans
Skole

FILIPPINENE

Arbeidet her er i stor grad finansiert av Faddere i Norge. Noen stikkord er

Skole
Helse
Kirke

 

KINA

Arbeidet vårt retter seg mot de mest sårbare gruppene i landet. Vi jobber bla. med

Utvikling av lokalsamfunnet
Funksjonshemmede
Miljø

TAIWAN

Etter mange år på øya, er arbeidet her nå i ferd med å fases ut.

Les mer